เพิ่มเว็บไซต์

เพิ่มเว็บไซต์ลงไดเร็กทอรี่ หรือสารบัญเว็บไซต์ของเรา ฟรี 100% เพียงแจ้งข้อมูลที่จำเป็น โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้างล่างนี้
  1. ชื่อเว็บไซต์ เช่น มาร์เก็ตอินไทย
  2. ชื่อโดเมนเนม
  3. รายละเอียดของเว็บไซต์
  4. สินค้า หรือบริการของเว็บไซต์คืออะไร
  5. ชื่อเจ้าของเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้ (ใช้สำหรับยืนยันข้อมูล)
เว็บไซต์ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ จะถูกตรวจสอบก่อนที่จะนำขึ้นในระบบ Directory เพื่อมิให้มีการซ้ำซ้อน และจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นเว็บหลอกลวง และไม่เป็นเว็บไซต์การพนัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพของสารบัญเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อคนไทย