นำส่งภาษี

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมัครสมาชิก เข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ประกาศฟรี แจ้งปัญหาการใช้งาน
คำค้นหา :   หมวดหมู่สินค้า :   จังหวัด :  


  สินค้า 

นำส่งภาษี

จำนวนสินค้า 41 รายการ
ปิดงบการเงินหรือยัง?
ง ส่งงบการเงินย้อนหลังจัดทำแบบภาษี ภงด 1,3,53 ภพ 30 ประกันสังคม (ถ้าเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีหน้าที่ต้องยื่น ภพ 30 ทุกเดือน)ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด 90,91,94

นำส่งภาษี

ประจำปีสอบทานการปฎิบัติงานของพนักงาน ปิดงบการเงินประจำปีบริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรุงเทพ และ ต่างจังหวัดรับงานสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศวางระบบบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองการ

ผู้ขาย : วิโรจน์ ใจหนักแน่น , ราคา : 2,000 , วันที่ : 8 ต.ค. 2558

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง , เลิกและชำระบัญชี


รับจดทะเบียนบริษัทราคาประหยัดสุดๆ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิกและชำระบัญชี ราคาประหยัด
ง ส่งงบการเงินย้อนหลังจัดทำแบบภาษี ภงด 1,3,53 ภพ 30 ประกันสังคม (ถ้าเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีหน้าที่ต้องยื่น ภพ 30 ทุกเดือน)ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด 90,91,94

นำส่งภาษี

ประจำปีสอบทานการปฎิบัติงานของพนักงาน ปิดงบการเงินประจำปีบริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรุงเทพ และ ต่างจังหวัดรับงานสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศวางระบบบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองการ

ผู้ขาย : วิโรจน์ ใจหนักแน่น , ราคา : 2,000 , วันที่ : 8 ต.ค. 2558

รับทำบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , รับตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง , เลิกและชำระบัญชี , หาผู้สอบบัญชี , ผู้ตรวจสอบบัญชี


ตรวจสอบบัญชี ราคาประหยัด รับจดทะเบียนบริษัทราคาประหยัดสุดๆ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
ง ส่งงบการเงินย้อนหลังจัดทำแบบภาษี ภงด 1,3,53 ภพ 30 ประกันสังคม (ถ้าเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีหน้าที่ต้องยื่น ภพ 30 ทุกเดือน)ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด 90,91,94

นำส่งภาษี

ประจำปีสอบทานการปฎิบัติงานของพนักงาน ปิดงบการเงินประจำปีบริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรุงเทพ และ ต่างจังหวัดรับงานสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศวางระบบบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองการ

ผู้ขาย : วิโรจน์ ใจหนักแน่น , ราคา : 2,000 , วันที่ : 8 ต.ค. 2558

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง , เลิกและชำระบัญชี , ผู้สอบบัญชี


รับจดทะเบียนบริษัทราคาประหยัดสุดๆ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิกและชำระบัญชี ราคาประหยัด
ง ส่งงบการเงินย้อนหลังจัดทำแบบภาษี ภงด 1,3,53 ภพ 30 ประกันสังคม (ถ้าเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีหน้าที่ต้องยื่น ภพ 30 ทุกเดือน)ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด 90,91,94

นำส่งภาษี

ประจำปีสอบทานการปฎิบัติงานของพนักงาน ปิดงบการเงินประจำปีบริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรุงเทพ และ ต่างจังหวัดรับงานสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศวางระบบบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองการ

ผู้ขาย : วิโรจน์ ใจหนักแน่น , ราคา : 2,000 , วันที่ : 8 ต.ค. 2558

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง , เลิกบริษัท , ชำระบัญชี , ผู้ทำบัญชี , ผู้สอบบัญชี


รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ราคาประหยัด รับจดทะเบียนบริษัทราคาประหยัดสุดๆ
ง ส่งงบการเงินย้อนหลังจัดทำแบบภาษี ภงด 1,3,53 ภพ 30 ประกันสังคม (ถ้าเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีหน้าที่ต้องยื่น ภพ 30 ทุกเดือน)ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลภงด 90,91,94

นำส่งภาษี

ประจำปีสอบทานการปฎิบัติงานของพนักงาน ปิดงบการเงินประจำปีบริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรุงเทพ และ ต่างจังหวัดรับงานสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศวางระบบบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองการ

ผู้ขาย : วิโรจน์ ใจหนักแน่น , ราคา : 2,000 , วันที่ : 8 ต.ค. 2558

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , ทำบัญชี , หาผู้ทำบัญชี , รับสอบบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , หาผู้สอบบัญชี , สำนักงานสอบบัญชี , สำนักงานบัญชี , ห้วยขวาง,ลาดพร้าว,


สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี รับทำบัญชีฟรี 1 เดือนธุรกิจตั้งใหม่ รุ้ง 081-8316087
เร็จรูป, จดทะเบียนพาณิชย์, จัดตั้งบริษัท ห้างฯ ร้านค้า, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ได้แก่ 1 รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี นำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ ยื่นแบบส่งกรมสรรพากร เช่น แบบ

นำส่งภาษี

หัก ณที่จ่าย (ภงด 1, 3, 53) และแบบ

ผู้ขาย : รุ้ง , ราคา : 1,500 , วันที่ : 26 ก.ค. 2555

สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี , ถนนรัตนาธิเบศร์ , อำเภอเมืองนนทบุรี , บางใหญ่ , ปากเกร็ด , ถนนแจ้งวัฒนะ , อำเภอเมืองปทุมธานี , รับทำบัญชี , วางระบบบัญชี , วางแผนภาษีอากร


บริการรับจัดทำบัญชี ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ
นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทางด้านบัญชี,ภาษี ?มีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ?จัดทำ งบกำไร ขาดทุน (สรุปรับ ?จ่าย) ทุกเดือน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ?คำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบ

นำส่งภาษี

เงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภงด 51) ?คำนวณภาษีประจำปี และจัดเตรียมแบบ

ผู้ขาย : Acc Able Consultant , ราคา : 1,500 , วันที่ : 23 มิ.ย. 2554

รับทำบัญชี , ยื่นภาษีอากร , ประกันสังคม , ตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนธุรกิจ , จดเปลี่ยนแปลง , สำนักงานบัญชี , บัญชี , ภาษีอากร , ตรวจสอบ


รับจ้างทำบัญชี (Accounting services)
รับจ้างทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชีรับอนุญาติ ประสบการณ์ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทข้ามชาติ(international) มากกว่า 10 ปีรับทำบัญชีรายเดือน ปิดบัญชีประจำปี

นำส่งภาษี

ที่เกี่ยวข้อง นำส่งงบการเงินประจำปีพร้อมลายเซ็นต์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาติให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรติดต่อ สุพร มือถือ 089 1169496

ผู้ขาย : สุพร , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 2 ธ.ค. 2553

บริการทำบัญชี , ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี , Accounting services


รับทำบัญชี
รับทำบัญชี นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี,

นำส่งภาษี

, ประกันสังคม, ยื่นแบบ ฯลฯ ให้ครบถ้วนตามกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถจัดการเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ให้ท่านได้โดยผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์ ค่าบริการเริ่มต

ผู้ขาย : สุรีกาญจน์ , ราคา : 3,500 , วันที่ : 19 ต.ค. 2553

จัดทำบัญชี , นำส่งภาษี


รับทำบัญชี-ภาษี-จดทะเบียน ปทุมธานี
่งให้บริการทางด้าน รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และจดทะเบียน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และ

นำส่งภาษี

อากร ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 และประกันสังคม สรุป งบการเงิน,งบดุล,กำไรขาดทุน ประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้าวางระบบบัญชี และ คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางกา

ผู้ขาย : komart , ราคา : 1,500 , วันที่ : 5 ต.ค. 2553

ทำบัญชี , ปทุมธานี , ภาษี , วางระบบ , จดทะเบียน , ที่ปรึกษา


โปรแกรมเงินเดือนดี Smartpay HR Payroll TA
ะรายได้อื่นๆ รายหักอื่นๆ เข้ามาใส่ในโปรแกรม QLitePayroll โปรแกรมก็จะคำนวณเป็นจำนวนเงิน จัดทำสลิปเงินเดือน รายงานสรุปการจ่ายเงิน รายงานหรือดิสก์หรือไฟล์ ส่งธนาคาร รายงานนำส่งเงินสมทบฃผู้ประกันตน รายงาน

นำส่งภาษี

ในแบบต่างๆ การบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสามารถทำได้ทั้งการคีย์เข้าโปรแกรมโดยตรง การเชื่อมข้อมูลกับ Excel (ซึ่งอาจใช้ไฟล์เดียวกับที่เราทำข้อมูลสรุปเวลาของเราเอาไว้อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องมาคีย์ข้อมูลซ้ำ) ได้อย

ผู้ขาย : Esolutionwork.com , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 31 ก.ค. 2553

โปรแกรมเงินเดือนดี , โปรแกรม Payroll ดี , Smartpay , QLiteTime , Time Attendant , เครื่องสแกนนิ้วมือ , เครื่องบันทึกเวลาทำงาน , Esolutionwork , โปรแกรมเงินเดือน ใช้งานง่าย , โปรแกรมระบบงาน


รับทำบัญชี-ภาษี-จดทะเบียน ปทุมธานี
่งให้บริการทางด้าน รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และจดทะเบียน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และ

นำส่งภาษี

อากร ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 และประกันสังคม สรุป งบการเงิน,งบดุล,กำไรขาดทุน ประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้าวางระบบบัญชี และ คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางกา

ผู้ขาย : komart vannakum , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 22 ก.ค. 2553

รับทำบัญชี , ปทุมธานี , ภาษีอากร , จดทะเบียน , วางระบบบัญชี , ที่ปรึกษาบัญชี


รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ติดต่อคุณธนนันท์ โทร 081-826-1225, 02-817-7384
ชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ร้านค้า ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการให้บริการทำบัญชีประจำเดือน 1 ให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน รายปี และ

นำส่งภาษี

ประจำเดือนค่าบริการคิดตามขนาดกิจการ สำหรับบริษัทเปิดใหม่เริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อเดือน 2 ให้บริการปิดงบการเงินประจำปีของปีปัจจุบันและปีที่ยังไม่ปิดงบการเงินปีก่อน พร้อมตรวจสอบบัญชี โดอผู้สอบบัญชีรับอน

ผู้ขาย : คุณ ธนนันท์ , ราคา : 2,000 , วันที่ : 20 ก.ค. 2553

รับทำบัญชี , สำนักงานบัญชี , ปิดงบการเงิน , จดทะเบียนบริษัท , ยื่นภาษี , ตรวจสอบบัญชี , ปรึกษางานบัญชี , ติดต่อสรรพากร , กรุงเทพ , สมุทรปราการ


โปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP - โปรแกรมบัญชี General Ledger
ัก ณ ที่จ่าย, ฉบับที่ 2 ของ?) รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า รายการรายได้ที่ปรากฎบนหนังสือรับรองฯ ผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เองเมื่อสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลง สามารถกำหนดงวดที่จะ

นำส่งภาษี

หัก ณ ที่จ่ายได้ กรณี ผู้ขายไม่ได้มารับเช็ค ตามกำหนด พิมพ์ใบต่อภ ง ด ได้ทุก ภ ง ด สามารถพิมพ์บัญชีพิเศษ การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งปร

ผู้ขาย : ฝ่ายขาย , ราคา : 10,000 , วันที่ : 11 ก.ย. 2552


โปรแกรมบัญชี iMoneys บัญชีพร้อมใช้
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : sale , ราคา : 1 , วันที่ : 19 ส.ค. 2552

โปรแกรมบัญชี , บัญชี , โปรแกรมเงินเดือน , เงินเดือน


แจกฟรีแผ่น Cd โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน(ชุดทดลอง)
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : sale , ราคา : 1 , วันที่ : 19 ส.ค. 2552

โปรแกรมบัญชี , บัญชี , โปรแกรมเงินเดือน , เงินเดือน , โปรแกรมสำเร็จรูป


รับจ้างทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
* เริ่มต้นที่ ราคา 1,000 บาท* รับบริการ

นำส่งภาษี

ภ ง ด 1,3,53,ภ พ 30,ภ ธ 40 รายเดือน* รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ ง ด 50,51* ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ยื่นแบบ ภงด 50,51, ส่งเงินสมทบ สปส 1 1

ผู้ขาย : คุณวัน , ราคา : 1,000 , วันที่ : 18 ส.ค. 2552


วางจำหน่ายแล้ว คู่มือ การใช้งาน โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน iMoneys
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : sale , ราคา : 399 , วันที่ : 14 ส.ค. 2552


รับจ้างทำบัญชี
รับจ้างทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป เริ่มต้นที่ ราคา 1,000 บาท ++ รับบริการ

นำส่งภาษี

ภ ง ด 1,3,53,ภ พ 30,ภ ธ 40 รายเดือน รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ ง ด 50,51 ให้คำแนะนำในการจัดระบบการทำบัญชี อย่างง่าย เป็นนักบัญชีที่ถูกต้อง มีหมายเลขนักบัญชี ให้

ผู้ขาย : คุณนะห์ , ราคา : 1 , วันที่ : 8 ส.ค. 2552

รับจ้าง , รับจ้างทำบัญชี , บัญชี


รับจ้างทำบัญชี
รับจ้างทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป บุคคล นิติบุคคล* จัดทำบัญชีทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด, จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย* เริ่มต้นที่ ราคา 1,000 บาท ++ * รับบริการ

นำส่งภาษี

ภ ง ด 1,3,53,ภ พ 30,ภ ธ 40 รายเดือน* บริการคำนวณเงินเดือนพร้อมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประกันสังคม* จัดทำงบการเงินรายเดือน ไตรมาส รายปี โดยจัดทำบัญชีด้วยความถูกต้องและโปร่งใส * รับบริการแนะนำให้คำปรึ

ผู้ขาย : คุณวัน , ราคา : 1,000 , วันที่ : 5 ส.ค. 2552

รับจ้าง , ทำบัญชี , รับจ้างทำบัญชี


รับปิดงบการเงิน จัดทำและนำส่ง ภงด.50,51 บัญชีรายเดือน
รับทำบัญชี จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี งบการเงินกลางปี กรอกแบบ ภงด 50, 51, สบช 3 ประสานงานผู้สอบบัญชี พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ สรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึก ตรวจสอบ และ

นำส่งภาษี

หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภงด 1, 2, 3, 53, 54) ภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน (ภ พ 30, 36) จัดทำงบต้นทุนการผลิต สต็อคการ์ด คำนวณต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ พร้อมงบประมาณเปรียบเทียบจัดทำ ปิดงบการเงินประจำปี งบประมา

ผู้ขาย : รุ่งฉัตร , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 20 ก.ค. 2552


บริการรับทำบัญชี - ภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ
บียนพาณิชย์จัดตั้งบริษัท ห้างฯ ร้านค้า รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี นำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ ยื่นแบบส่งกรมสรรพากร ได้แก่ แบบ

นำส่งภาษี

หัก ณ ?ที่จ่าย (ภงด 1, 3, 53) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภพ 30,36), แบบ

ผู้ขาย : หญิง , ราคา : 2,000 , วันที่ : 25 มิ.ย. 2552

บัญชี


รับทำบัญชี ภาษี จดทะเบียนธุรกิจ
รับทำบัญชี

นำส่งภาษี

ราคาถูก

ผู้ขาย : pommy , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 9 มิ.ย. 2552

รับทำบัญชี , รับยื่นภาษี , เคลี่ยร์สรรพากร


รับทำบัญชี จัดทำและนำส่งภาษีรายเดือน สต๊อกการ์ดพร้อมงบต้นทุนการผลิต
รับทำบัญชีรายเดือนจัดทำและ

นำส่งภาษี

ซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนปิดงบการเงินประจำเดือน พร้อมวางแผนและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 3 เดือนจัดทำสต๊อกการ์ดพร้อมงบต้นทุนการผลิต (หากต้องการ) ด้วยโปรแกรมที่ได้รับความนิยม และได้รับการร

ผู้ขาย : ก้อย , ราคา : 2,500 , วันที่ : 9 มิ.ย. 2552

รับทำบัญชี , บัญชี , accounting , ภาษี , สต๊อกการ์ด , สรรพากร


รับทำบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี
รับทำบัญชี จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี กรอกแบบ ภงด 50, สบช 3 ประสานงานผู้สอบบัญชีพร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ สรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึก ตรวจสอบ และ

นำส่งภาษี

หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภงด 1,2,3,53,54) ภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน (ภ พ 30, 36 ) พร้อมวางแผนภาษีล่วงหน้า 3 เดือนจัดทำงบต้นทุนการผลิต สต๊อคการ์ด คำนวณต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ พร้อมงบประมาณเปรียบเทียบจัดทำ

ผู้ขาย : ก้อย , ราคา : 999 , วันที่ : 17 พ.ค. 2552

accounting , บัญชี


บริการรับทำบัญชี - ภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ
บียนพาณิชย์จัดตั้งบริษัท ห้างฯ ร้านค้า รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี นำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ ยื่นแบบส่งกรมสรรพากร ได้แก่ แบบ

นำส่งภาษี

หัก ณ ?ที่จ่าย (ภงด 1, 3, 53) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภพ 30,36), แบบ

ผู้ขาย : หญิง , ราคา : 2,000 , วันที่ : 6 พ.ค. 2552


รับทำบัญชีประจำเดือน จัดทำและนำส่งภาษี ปิดงบประจำปี
รับทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบและ

นำส่งภาษี

ประจำเดือน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 30, 36 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1, 2,3,53, 54 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50,51) จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำเดือน พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน จัดทำงบต้นทุนการผลิตแล

ผู้ขาย : ก้อย , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 4 พ.ค. 2552


คุณสมบัติโปรแกรม PowerACC
บันทึกรายการเช็คตั้งแต่การรับ นำฝาก ผ่านเช็ค ยกเลิกเช็ค• รายงานตรวจสอบเช็คและสถานะเช็ค ทั้งเช็ครับและเช็คจ่ายระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม • ระบบจะสร้างรายงานภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ• ผู้ใช้สามารถเลือก

นำส่งภาษี

ซื้อ/ขายเฉพาะรายการที่ต้องการได้• รายงานภาษีซื้อและขายแบ่งเป็นภาษีตามจริง ภาษีที่นำส่ง และภาษีค้างส่ง ตามการใช้งานที่เหมาะสมระบบบัญชีแยกประเภท • ดึงข้อมูลจากระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี มาลงบัญช

ผู้ขาย : bankpun , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 29 เม.ย. 2552


คุณสมบัติโปรแกรม PowerACC
บันทึกรายการเช็คตั้งแต่การรับ นำฝาก ผ่านเช็ค ยกเลิกเช็ค• รายงานตรวจสอบเช็คและสถานะเช็ค ทั้งเช็ครับและเช็คจ่ายระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม • ระบบจะสร้างรายงานภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ• ผู้ใช้สามารถเลือก

นำส่งภาษี

ซื้อ/ขายเฉพาะรายการที่ต้องการได้• รายงานภาษีซื้อและขายแบ่งเป็นภาษีตามจริง ภาษีที่นำส่ง และภาษีค้างส่ง ตามการใช้งานที่เหมาะสมระบบบัญชีแยกประเภท • ดึงข้อมูลจากระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี มาลงบัญช

ผู้ขาย : bankpun , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 16 เม.ย. 2552


คุณสมบัติโปรแกรม PowerACC
บันทึกรายการเช็คตั้งแต่การรับ นำฝาก ผ่านเช็ค ยกเลิกเช็ค• รายงานตรวจสอบเช็คและสถานะเช็ค ทั้งเช็ครับและเช็คจ่ายระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม • ระบบจะสร้างรายงานภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ• ผู้ใช้สามารถเลือก

นำส่งภาษี

ซื้อ/ขายเฉพาะรายการที่ต้องการได้• รายงานภาษีซื้อและขายแบ่งเป็นภาษีตามจริง ภาษีที่นำส่ง และภาษีค้างส่ง ตามการใช้งานที่เหมาะสมระบบบัญชีแยกประเภท • ดึงข้อมูลจากระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี มาลงบัญช

ผู้ขาย : bankpun , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 16 เม.ย. 2552


บริการรับทำบัญชี - ภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ
บียนพาณิชย์จัดตั้งบริษัท ห้างฯ ร้านค้า รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี นำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ ยื่นแบบส่งกรมสรรพากร ได้แก่ แบบ

นำส่งภาษี

หัก ณ ?ที่จ่าย (ภงด 1, 3, 53) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภพ 30,36), แบบ

ผู้ขาย : ying , ราคา : 2,000 , วันที่ : 24 มี.ค. 2552

บริการงานบัญชี , บัญชี


แจกฟรีแผ่น Cd โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน(ชุดทดลอง)
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆพิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจาก

ผู้ขาย : Sale , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 11 มี.ค. 2552

โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมเงินเดือน , บัญชี , เงินเดือน , โปรแกรม


รับจ้างทำบัญชี,ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป เริ่มต้น 1,000บาท
รับจ้างทำบัญชี,ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป เริ่มต้น 1,000บาท จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และ งบทดลอง รับบริการ

นำส่งภาษี

ภ ง ด 1,3,53,ภ พ 30, รายเดือน รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ ง ด 50,51 ให้คำแนะนำในการจัดระบบการทำบัญชี อย่างง่าย เป็นนักบัญชีที่ถูกต้อง มีหมายเลขนักบัญชี ให้การ

ผู้ขาย : คุณ อำพร , ราคา : 1,000 , วันที่ : 10 ก.พ. 2552

รับจ้างทำบัญชี , ปิดงบการเงิน , ตรวจสอบบัญชี


รับทำบัญชี ปรึกษาปัญหาภาษี วางระบบบัญชี และจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
ิษัท เรา คือผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ครบวงจรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้อง ตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชีมากกว่า 25 ปี มีระบบการรจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก

นำส่งภาษี

ได้ถูกต้องทันเวลา รับรองคุณภาพของงาน และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา บริการของเรา รับจัดทำบัญชีครบวงจร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และ งบทดลอง แสดงง

ผู้ขาย : komart , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 27 ธ.ค. 2551

บัญชี , ภาษีอากร , จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , สอนทำบัญชี


บริการรับทำบัญชี
บริการรับทำบัญชี

นำส่งภาษี

ติดต่อได้ที่ 089 1951921 Kantima Sompongmit

ผู้ขาย : kantima sompongmit , ราคา : 3,000 , วันที่ : 18 พ.ย. 2551


แจกฟรีแผ่น cd โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน(ชุดทดลอง)
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : sale , ราคา : 1 , วันที่ : 22 ต.ค. 2551


วางจำหน่ายแล้ว คู่มือ การใช้งานโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : sale , ราคา : 399 , วันที่ : 30 ส.ค. 2551


แจกฟรีแผ่น Cd โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมเงินเดือน(ชุดทดลอง)
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : sale , ราคา : 1 , วันที่ : 21 ก.ค. 2551


รับจ้างทำบัญชี,ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป เริ่มต้น 1,000บาท
รับจ้างทำบัญชี,ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป เริ่มต้น 1,000บาท จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และ งบทดลอง รับบริการ

นำส่งภาษี

ภ ง ด 1,3,53,ภ พ 30, รายเดือน รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ ง ด 50,51 ให้คำแนะนำในการจัดระบบการทำบัญชี อย่างง่าย เป็นนักบัญชีที่ถูกต้อง มีหมายเลขนักบัญชี ให้การ

ผู้ขาย : คุณ อำพร , ราคา : 1,000 , วันที่ : 20 ก.ค. 2551


แจกฟรีแผ่น Cd โปรแกรมบัญชี และ โปรแกรมเงินเดือน(ชุดทดลอง) iMoneys พร้อมใช้
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : ฝ่ายขาย , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 18 ต.ค. 2550


แจกแผ่น Cd โปรแกรมบัญชี และ โปรแกรมเงินเดือน (ชุดทดลอง) iMoneys พร้อมใช้
างแท้จริง ครบทุกระบบ สามารถใช้ได้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวก เช่น รายงานเป็นสีสวยงาม การพิมพ์เช็คของธนาคารต่างๆ การพิมพ์รายงาน ภพ 30 ภงด 53 การ

นำส่งภาษี

ต่างๆ พิมพ์ฟอร์มพร้อมสำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ InkJet หรือ Laser ได้ในปุ่มเดียว มีฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ฟอร์มเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า นอกจา

ผู้ขาย : Sale , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 8 ต.ค. 2550


แสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า        1 
eucerin , ลด , เครื่องสำอางค์ , ยูเซอริน , หลวงพ่อมุ่ย , พระ , เหรียญ , มือถือ , sony , w910 , มือสอง , ราคา , ขาย , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , ความรัก , มือถือ
แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน ,คำค้นหา :   หมวดหมู่สินค้า :   จังหวัด :  
ซื้อ ขาย สินค้า
  - ประกาศฟรี
  - สมัครสมาชิก
  - ลืมรหัสผ่าน
  - เข้าระบบ
  - แก้ไขข้อมูลสินค้า
หมวดหมู่ยอดนิยม
  - คอมพิวเตอร์  | เครื่องใช้ไฟฟ้า
  - รถยนต์มือสอง
  - เสริมสวย สุขภาพ
  - มือถือ
  - ท่องเที่ยว ทัวร์
  - อสังหาริมทรัพย์
ข่าวอัพเดท
  - ดารา
  - กีฬา
  - การเมือง
  - อาชญากรรม
  - ต่างประเทศ
อื่นๆ
  - ติดต่อลงโฆษณา
  - ติดต่อเว็บไซต์

นำส่งภาษี

© Copyright 2008-2016 MarketInThai.com. All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537