ยื่นแบบภาษี

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมัครสมาชิก เข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ประกาศฟรี แจ้งปัญหาการใช้งาน
คำค้นหา :   หมวดหมู่สินค้า :   จังหวัด :    สินค้า 

ยื่นแบบภาษี

จำนวนสินค้า 68 รายการ
รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือน บริการรับทำบัญชี รับทำเงินเดือนในราคาพิเศษ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : ชัยณรงค์ , ราคา : 500 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : ชัยณรงค์ , ราคา : 500 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , ทำบัญชีเงินเดือน , รับตรวจสอบบัญชี , รับจดทะเบียน บริษัท


รับทำบัญชี (Accounting Service)ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : ชัยณรงค์ , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , จดทะเบียน บริษัท หจก , ปิดงบการเงิน , บัญชี , ยื่นแบบภาษี , คำนวณเงินเดือน


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี (Accounting Service)ฟรี เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , บัญชี , สำนักงานบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , จดทะเบียน บริษัท , ปิดงบการเงิน , ยื่นแบบภาษี , จัดทำบัญชีเงินเดือน , ภาษีอากร


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555


รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชีฟรี 1เดือนที่รับบริการ
ริการรับทำบัญชี (AccountingService) อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท (รวมการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม)1 บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40) ทำบัญชีจัดทำและ

ผู้ขาย : นัฐวรรณ (นก) , ราคา : 2,000 , วันที่ : 4 มิ.ย. 2555

บริการรับทำบัญชี , รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี , รับทำบัญชีรายเดือน , รับจดทะเบียนบริษัท


บริการทำบัญชีจดทะเบียนธุรกิจและยื่นภาษี
***บริการรับทำบัญชีรายเดือนรายปี1 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1, ภงด 3 , ภงด 53 , ภงด 1ก กรมสรรพากร2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด3 ลงบัญชีโดยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส4 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 3

ผู้ขาย : ผึ้ง , ราคา : 3,000 , วันที่ : 29 เม.ย. 2555

หาผู้ทำบัญชี , คนทำบัญชี , ผู้ทำบัญชี , จ้างนักบัญชี


บัญชี ปทุมธานี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บัญชีปทุมธานี รับทำบัญชี
้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการรับทำบัญชีรายเดือน??? ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

ผู้ขาย : ruanghirun , ราคา : 1,000 , วันที่ : 6 พ.ค. 2554


รับจ้างทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (086-0896768) ราคาประหยัดสุดสุด
( ราคา 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี (ราคา 5,000 บาท )1 ตรวจสอบ

ผู้ขาย : สุ , ราคา : 1,000 , วันที่ : 27 ก.พ. 2554


ทำบัญชี 1000 สอบบัญชี 4000 จดห้าง 4500 บริษัท 9500 ปรึกษาภาษีฟรี
)1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม (ทุกวันที่ 7, 25 ของเดือน)5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี (ราคาเริ่มต้นเพียง 4,00

ผู้ขาย : สมชาย , ราคา : 1,000 , วันที่ : 8 ก.ย. 2553


ทำบัญชี 1000 สอบบัญชี 4000 จดห้าง 4500 บริษัท 9500 ปรึกษาภาษีฟรี
)1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม (ทุกวันที่ 7, 25 ของเดือน)5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี (ราคาเริ่มต้นเพียง 4,00

ผู้ขาย : สมชาย , ราคา : 1,000 , วันที่ : 8 ก.ย. 2553

รัชดาการบัญชี , การบัญชี , สอบบัญชี , กฏหมาย , จดห้าง , จดบริษัท , รัชดา , ทำบัญชี , บัญชี , สำนักงานบัญชี


รับทำบัญชี,visa&workpermit,จดทะเบียนธุรกิจ,งานกฎหมาย
หาต่างๆของท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยบริการของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ งานบริการด้านบัญชีและกฎหมาย รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณ จัดทำ พร้อม

ยื่นแบบภาษี

อากรต่าง ๆ เช่น ภงด 1,ภงด 3,ภงด 53,ภ พ 30 เป็นต้น สรุปงบการเงินประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางการค้าและบัญชี รับวางระบบบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทุกระดับชั้น

ผู้ขาย : จันทร์จิรา , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 10 ส.ค. 2553

บัญชี , รับทำบัญชี , ทำบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , ปิดงบการเงิน , visa , workpermit , จดทะเบียนธุรกิจ , งานกฎหมาย


รับทำบัญชี,วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน,จดทะเบียนบริษัท
หาต่างๆของท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยบริการของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ งานบริการด้านบัญชีและกฎหมาย รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณ จัดทำ พร้อม

ยื่นแบบภาษี

อากรต่าง ๆ เช่น ภงด 1,ภงด 3,ภงด 53,ภ พ 30 เป็นต้น สรุปงบการเงินประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางการค้าและบัญชี รับวางระบบบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทุกระดับชั้น

ผู้ขาย : จันทร์จิรา , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 10 ส.ค. 2553

บัญชี , รับทำบัญชี , ผู้สอบบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , วีซ่า , ใบอนุญาตทำงาน , จดทะเบียนพาณิชย์ , จดทะเบียนธุรกิจ , จดทะเบียนบริษัท , กฎมหาย


รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและหจก. ขอสิทธิส่งเสริมการลงทุน BOI ราคาประหยัด ถูกสุดๆ
ี 3,000 บาท )1 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ) 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด , ภงด 3 , ภงด 53 , ภงด 1ก และประกันสังคม 5 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ 7 รับปรึกษาวางแผนภาษี วางระบบบัญชี***บร

ผู้ขาย : nouya , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 5 ต.ค. 2552

รับจ้างทำบัญชี , รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่ว , รับตรวจสอบบัญชี , ขอสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) , จดเครื่องหมายการค้า , ราคาถูกสุดๆ


สนง.บัญชี พี เค เอ็ม การบัญชี รับจดทะเบียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี
ียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี **รับจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร**รับจัดทำบัญชี รายเดือน/รายปี และปิดงบการเงิน**รับทำภาษีอากรและ

ยื่นแบบภาษี

เช่น ภงด 1, 3, 53, 90, 91, 94, ภพ 30**รับตรวจสอบบัญชี**รับวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ**รับทำประกันสังคม พร้อมนำส่ง**สนใจติดต่อ กมลชนก 081 8054931,02 8149891,02 4293881**** ค่าบริการจัดทำบัญชีขึ้น

ผู้ขาย : กมลชนก , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 19 ส.ค. 2552

รับจดทะเบียนพาณิชย์ , รับตรวจสอบบัญชั , รับวางระบบบัญชี , รับปรึกษาภาษี , รับทำประกันสังคม , รับจัดทำบัญชี


สนง.บัญชี พี เค เอ็ม การบัญชี รับจดทะเบียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี
ียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี **รับจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร**รับจัดทำบัญชี รายเดือน/รายปี และปิดงบการเงิน**รับทำภาษีอากรและ

ยื่นแบบภาษี

เช่น ภงด 1, 3, 53, 90, 91, 94, ภพ 30**รับตรวจสอบบัญชี**รับวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ**รับทำประกันสังคม พร้อมนำส่ง**สนใจติดต่อ กมลชนก 081 8054931,02 8149891,02 4293881**** ค่าบริการจัดทำบัญชีขึ้น

ผู้ขาย : สุภาลักษณ์ , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 19 ส.ค. 2552

รับจัดทำบัญชี , ตรวจสอบบัญชั , วางระบบบัญชี , ปรึกษาภาษี , รับจดทะเบียนพาณิชย์ , รับทำประกันสังคม


รับจ้างทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
* เริ่มต้นที่ ราคา 1,000 บาท* รับบริการนำส่งภาษี ภ ง ด 1,3,53,ภ พ 30,ภ ธ 40 รายเดือน* รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ ง ด 50,51*

ยื่นแบบภาษี

มูลค่าเพิ่ม,

ผู้ขาย : คุณวัน , ราคา : 1,000 , วันที่ : 18 ส.ค. 2552


Visa และ Work Permit บริการ ให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร
างและนำส่งประกันสังคม ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI ขอบัตรผ่านพิธีการกรมศุลกากร งานบริการด้านบัญชีและกฎหมาย รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณ จัดทำ พร้อม

ยื่นแบบภาษี

อากรต่าง ๆ สรุปงบการเงินประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางการค้าและบัญชี รับวางระบบบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทุกระดับชั้น รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งทางแพ่งและพาณิชย

ผู้ขาย : ชมพู่ , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 18 ส.ค. 2552

work permit , visa , บริการ , ปรึกษา , consult , ภาษี , บัญชี , จดทะเบียน , ใบอนุญาตทำงาน , วีซ่า


สำนักงานบัญชี,รับทำบัญชี-ภาษีรายเดือนรายปี,ตรวจสอบบัญชี-ภาษี,ปิดงบการเงิน ราคาถูกได้มาตรฐานบัญชีแน่นอนค่ะ สนใจยินดีให้คำปรึกษาฟรี
บริการทางด้านบัญชีของทางบริษัท 1 ทำบัญชีโดยจัดทำสมุดบัญชีรายวันต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด2 รับมอบเอกสารประกอบการลงบัญชีทุกเดือนพร้อมจัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

ในแต่เดือนนำส่งกรมสรรพากร3 ปิดบัญชีและทำงบรายปี/รายเดือน Updated ทุกเดือนเพื่อการวางแผนภาษีได้ทันท่วงที4 จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร5

ผู้ขาย : สุญาดา , ราคา : 150 , วันที่ : 11 ส.ค. 2552

สำนักงานบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , ปิดงบการเงิน , รับทำบัญชี , ยื่นภาษีรายเดือน , ปรึกษาฟรี , วางแผนบัญชีภาษี , โปรแกรมบัญชี , ทำบัญชี , ระบบบัญชี


รับจัดทำบัญชี
, VAT Registration, Trademark, BOI, Foreign Business license ,etc บริการด้านบัญชี ภาษีอากร และประกันสังคม รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบเอกสารและจัดทำ สมุดรายวัน ตรวจสอบงบการเงินประจำปี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

และ ประกันสังคมบริการด้านทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาต จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จดเครื่องหมายการค้า ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต

ผู้ขาย : อินโฟร์ บิสสิเนสแอนด์ คอนซัลแท็นท์ , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 31 ก.ค. 2552

ฝึกงาน , รับฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาบัญชี , สำนักงานบัญชี , ต้องการฝึกงาน , งานบัญชี , งานพิเศษ , รายได้พิเศษ , บัญชี


สนง.บัญชี พี เค เอ็ม การบัญชี รับจดทะเบียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี
ียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี **รับจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร**รับจัดทำบัญชี รายเดือน/รายปี และปิดงบการเงิน**รับทำภาษีอากรและ

ยื่นแบบภาษี

เช่น ภงด 1, 3, 53, 90, 91, 94, ภพ 30**รับตรวจสอบบัญชี**รับวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ**รับทำประกันสังคม พร้อมนำส่ง**สนใจติดต่อ กมลชนก 081 8054931,02 8149891,02 4293881**** ค่าบริการจัดทำบัญชีขึ้น

ผู้ขาย : กมลชนก , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 30 ก.ค. 2552


สนง.บัญชี พี เค เอ็ม การบัญชี รับจดทะเบียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี
ียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี **รับจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร**รับจัดทำบัญชี รายเดือน/รายปี และปิดงบการเงิน**รับทำภาษีอากรและ

ยื่นแบบภาษี

เช่น ภงด 1, 3, 53, 90, 91, 94, ภพ 30**รับตรวจสอบบัญชี**รับวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ**รับทำประกันสังคม พร้อมนำส่ง**สนใจติดต่อ กมลชนก 081 8054931,02 8149891,02 4293881**** ค่าบริการจัดทำบัญชีขึ้น

ผู้ขาย : กมลชนก , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 29 ก.ค. 2552


สนง.บัญชี พี เค เอ็ม การบัญชี รับจดทะเบียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี
ียน จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบ และปรึกษาภาษี **รับจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท **รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร**รับจัดทำบัญชี รายเดือน/รายปี และปิดงบการเงิน**รับทำภาษีอากรและ

ยื่นแบบภาษี

เช่น ภงด 1, 3, 53, 90, 91, 94, ภพ 30**รับตรวจสอบบัญชี**รับวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ**รับทำประกันสังคม พร้อมนำส่ง**สนใจติดต่อ กมลชนก 081 8054931,02 8149891,02 4293881**** ค่าบริการจัดทำบัญชีขึ้น

ผู้ขาย : กมลชนก , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 24 ก.ค. 2552

สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนพาณิชย์ , รับจัดทำบัญชี , รับทำประกันสังคม , รับวางระบบบัญชี


ทนายความ,รับว่าความ,ปรึกษากฎหมาย,บังคับคดี,เร่งรัดหนี้สิน,นักสืบ,จดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,ร้านค้า,แก้ไขเปลี่ยนแปลง,รับทำบัญชี,วางระบบบัญชี,ภาษีอาก
เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า: รับทำบัญชี งบดุล วางระบบบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม: รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ E com: ขอใบอนุญาตทำงาน อย จัดตั้งโรงงาน

ยื่นแบบภาษี

ประกันสังคม เราขอรับรองว่าท่านจะได้รับบริการที่มีประโยชน์สูดสุดจากเราด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพราะเรายึดถือแนวนโยบายหลักอันสำคัญยิ่งในการให้บริการ คือ ถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว คุ้มค่า และ

ผู้ขาย : กิตติศักดิ์ , ราคา : 99 , วันที่ : 21 ก.ค. 2552

ทนายความ , รับว่าความ , ปรึกษากฎหมาย , ทำบัญชี , ภาษีอากร , จดทะเบียนบริษัท , วางระบบบัญชี , จดทะเบียนสิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า , ดำเนินคดี


บริการจัดทำบัญชีรายเดือน จัดทำระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี
บริการจัดทำบัญชีเป็นรายเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายบริการจัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 , ภงด 3 , และ ภงด 53 บริการจัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 30บริการจัดทำและ

ผู้ขาย : คุณอภิพร , ราคา : 1,000 , วันที่ : 19 ก.ค. 2552


SP Consult & Services
เพิ่มทุน ลดทุน3 จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น4 ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIงานบริการด้านบัญชี1 รับทำบัญชีรายเดือน รายปี 2 ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน 3 คำนวณ จัดทำ พร้อม

ยื่นแบบภาษี

อากรต่าง ๆ 4 สรุปงบการเงินประจำปี 5 ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางการค้าและบัญชี 6 บริการด้านประกันสังคมบริการด้านการแปล1 รับแปลเอกสาร อังกฤษ ไทย, ไทย อังกฤษ2 รับแปลเอกสาร ญี่ปุ่น ไทย, ไทย ญี

ผู้ขาย : suree , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 17 ก.ค. 2552

VISA & Work Permit , Company Registration , Accounting Services , Translation Services


บริการรับทำบัญชี / จดทะเบียนบริษัท / หจก./ ปิดงบสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี/Visa&Workpermit ติดต่อ 02-2482466
ารจากบริษัทเรา ตามระบบการตรวจสอบของกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการบริการที่ดี และไว้วางใจไว้ดังนี้• จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล / รายเดือน และจัดทำงบรายปี• จัดทำงบบัญชีเหมาจ่ายรายปี• บริการ

ยื่นแบบภาษี

อากรทุกประเภท • วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง• จัดส่งประกันสังคม• จัดทำและ ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์• แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถู

ผู้ขาย : วิภาพร , ราคา : 2,000 , วันที่ : 15 ก.ค. 2552

สำนักงานบัญชี , รับทำบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนจัดตั้ง


รับจ้างทำบัญชี(ราคาประหยัดสุดสุด)ตรวจสอบได้ 086-0896768
( ราคา 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี……… (ราคา 5,000 บาท )1 ตรวจสอบบัญชี งบกา

ผู้ขาย : สุณิษา , ราคา : 1,000 , วันที่ : 14 ก.ค. 2552

บัญชี , ภ.ง.ด.94 , ภ.ง.ด.50 , ตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนธุรกิจ , สำนักงานบัญชี , รับจ้างทำบัญชี


รับ่จ้างทำบัญชี(ราคาประหยัดสุดสุด)086-0896768
( ราคา 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี……… (ราคา 5,000 บาท )1 ตรวจสอบบัญชี งบกา

ผู้ขาย : สุณิษา , ราคา : 1,000 , วันที่ : 12 ก.ค. 2552

บัญชี , รับจ้างทำบัญชี , ภงด.94 , จดทะเบียนธุรกิจ , ประกันสังคม , ภ.พ.30 , ตจวจสอบบัญชี


รับจ้างทำบัญชี(ราคาประหยัดสุดสุด)086-0896768
( ราคา 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี……… (ราคา 5,000 บาท )1 ตรวจสอบบัญชี งบกา

ผู้ขาย : สุณิษา , ราคา : 1,000 , วันที่ : 11 ก.ค. 2552

บัญชี , ภงด.94 , ภงด.50 , สำนักงานบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , จดทะเบียนธุรกิจ


รับจ้างทำบัญชี ยื่นแบบต่างๆ(ภงด.51 ภงด.50 ,ภงด.94)ราคาประหยัด 0860896768
( ราคา 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี……… (ราคา 5,000 บาท )1 ตรวจสอบบัญชี งบกา

ผู้ขาย : สุณิษา , ราคา : 500 , วันที่ : 6 ก.ค. 2552

บัญชี , ภงด.94 , จดทะเบียนธุรกิจ , ตรวจสอบบัญชี , รับจ้างทำบัญชี , บริการบัญชีครบวงจร


บริการรับทำบัญชี / จดทะเบียนบริษัท / หจก./ ปิดงบสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี/Visa&Workpermit ติดต่อ 02-2482466
ารจากบริษัทเรา ตามระบบการตรวจสอบของกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการบริการที่ดี และไว้วางใจไว้ดังนี้• จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล / รายเดือน และจัดทำงบรายปี• จัดทำงบบัญชีเหมาจ่ายรายปี• บริการ

ยื่นแบบภาษี

อากรทุกประเภท • วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง• จัดส่งประกันสังคม• จัดทำและ ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์• แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถู

ผู้ขาย : วิภาพร , ราคา : 2,000 , วันที่ : 2 ก.ค. 2552

สำนักงานบัญชี , รับทำบัญชี , รับจดจัดตั้ง , รับจดทะเบียนธุรกิจ , ภาษี , รับยื่นภาษี , สรรพากร


สำนักงานบัญชี (รับทำบัญชีราคาประหยัดสุดๆ)
้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี……… (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1 ตรวจ

ผู้ขาย : สุณิษา , ราคา : 1,000 , วันที่ : 20 มิ.ย. 2552

สำนักงานบัญชี , บัญชี , จดทะเบียนบริษัท , จดทะเบียนห้างหุ้นส่ว , รับทำบัญชี , บริการบัญชีครบวงจร


ขาย
บริการทำบัญชี จัดทำบัญชีทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด, จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย สามารถปิดงบการเงินให้ดูได้เป็นรายไตรมาส สำหรับการวาง แผนทางภาษี ปิดงบการเงิน, จัดหาผู้สอบบัญชี

ยื่นแบบภาษี

มูลค่าเพิ่ม,

ผู้ขาย : หมู , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 17 มิ.ย. 2552


รับทำบัญชี และปิดงบ
ิการจากบริษัทเรา ตามระบบการตรวจสอบของกรมสรรพากร และประกันสังคม ด้วยการบริการที่ดี และไว้วางใจไว้ดังนี้• จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล / รายเดือน และจัดทำงบรายปี• จัดทำงบบัญชีเหมาจ่ายรายปี• บริการ

ยื่นแบบภาษี

อากรทุกประเภท • วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง• จัดส่งประกันสังคม• จัดทำและ ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์• แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถู

ผู้ขาย : จิราภรณ์ สมะบุณยะ , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 17 มิ.ย. 2552


รับทำบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน บริการอื่นๆ
ยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้ จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี ค่าสอบบัญชีราคาเริ่มต้นที่ 4000 บาท โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้ ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่

ผู้ขาย : พัชรินทร์ , ราคา : 1,000 , วันที่ : 13 มิ.ย. 2552

งาน , บริการ , บริษัท


รับจ้างทำบัญชี ราคาย่อมเยาว์
1 บริการทำบัญชี จัดทำบัญชีทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด, จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย สามารถปิดงบการเงินให้ดูได้เป็นรายไตรมาส สำหรับการวาง แผนทางภาษี ปิดงบการเงิน, จัดหาผู้สอบบัญชี

ยื่นแบบภาษี

มูลค่าเพิ่ม,

ผู้ขาย : พลอยตะวัน , ราคา : 1,000 , วันที่ : 10 มิ.ย. 2552

รับจ้างทำบัญชี , รับทำบัญชี , ทำบัญชี


บริการบัญชี วีซ่า ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
, VAT Registration, Trademark, BOI, Foreign Business license ,etc บริการด้านบัญชี ภาษีอากร และประกันสังคม รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบเอกสารและจัดทำ สมุดรายวัน ตรวจสอบงบการเงินประจำปี จัดทำและ

ยื่นแบบภาษี

และ ประกันสังคมบริการด้านทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาต จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จดเครื่องหมายการค้า ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต

ผู้ขาย : อินโฟร์ บิสสิเนสแอนด์ คอนซัลแท็นท์ , ราคา : ไม่ระบุ , วันที่ : 27 พ.ค. 2552

ใบอนุญาตทำงาน , วีซ่า , ต่ออายุวีซ่า , ขยายเวลาอยู่ต่อ , คนต่างด้าว , บัญชี , บริการทางธุรกิจ , จดทะเบียน , ตั้งบริษัท , อยู่เมืองไทย


รับจ้างทำบัญชี
1 บริการทำบัญชีประกอบด้วย ดังนี้ * จัดทำบัญชีทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด, จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย * ปิดงบการเงิน, จัดหาผู้สอบบัญชี *

ยื่นแบบภาษี

มูลค่าเพิ่ม,

ผู้ขาย : คุณวัน , ราคา : 1,000 , วันที่ : 11 พ.ค. 2552


รับจ้างทำบัญชีราคาประหยัดสุดๆๆ (086-0896768)
้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1 จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ 2 จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด 3 จัดทำรายงานภาษีซี้อ ขายพร้อมยื่น ภพ 30 4 คำนวณและ

ยื่นแบบภาษี

รายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด 1 , ภงด 3 , ภงด 53 ,และประกันสังคม 5 ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี 6 จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ บริการตรวจสอบบัญชี……… (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1 ตรวจ

ผู้ขาย : สุณิษา , ราคา : 1,000 , วันที่ : 6 พ.ค. 2552

บัญชี , accounting , สำนักงานบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , รับจ้าง , จดบริษัท , จดห้างหุ้นส่วน


แสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า        1   2    
โต๊ะอาหาร , โต๊ะกินข้าว , โต๊ะทานข้าว , โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริ , ผ้าม่าน , มู่ลี่ , วอลล์เปเปอร์ , ม่านปรับแสง , ฉากกั้นห้อง , พรมปูพื้น , เก้าอี้อาหาร , เก้าอี้กินข้าว , เก้าอี้ทานข้าว , คิงส์เฮลท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแน , kings healthy international , คิงส์เฮล์ทตี้ , คิงเฮลตี้ , คิงเฮลท์ตี้ , รุ่งน่ารักดอทคอม , roongnarak , roongnarak.com , kingshealthy international , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ , สเปรย์โฟมเอนกประสงค์ , สเปรย์โฟม , bostik expanda foam , pu foam , คอนโด , ให้เช่า , ขาย , condo , for rent , for sale , the room ratchada ladprao 32 , เดอะ รูม รัชดา-ลาดพร้าว 32 , apartment , รับจำนำรถเก๋ง , จำนำรถ , จำนำรถติดไฟแนนซ์ , จำนำรถป้ายแดง , จำนำรถกระบะ , จำนำรถด่วน , จำนำรถยนต์ , จำนำรถเก่า , จำนำรถดอกเบี้ยต่ำ , สาวมิสทีน , มิสทีน , บีบี , บิ๊กอาย , แป้งไดม่อน , อั้ม , ปู , ฟรี , ฟรายเดย์ , ขาย nissan sunny sup , ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์น้อคดาว , ขนย้ายอ๊อฟฟิศ , ขนย้ายโกดัง , รถหกล้อรับจ้าง , ถอดประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์น็ , บริการขนย้าย , อาหารทะเล , อาหารทะเลแห้ง , อาหารทะเลแปรรูป , ปลาหมึกแห้ง , ปลาหมึกแปรรูป , อาหารแห้ง , ผลไม้อบแห้ง , ปลาแปรรูป , อาหารทะเลสด , สัตว์เลี้ยง , สุนัข , หมา , ชิวาวา , animal , dog , chihuahua , ร้านอาบน้ำตัดขนหัวหิน , อาบน้ำตัดขนสุนัขหัวหิน , ฝากเลี้ยงสุนัขหัวหิน , อาบน้ำตัดขนกระต่าย , สเปรย์ถุงน่อง , ขาเรียว , ขาเนียน , รอยแผลเป็น , รอยตำหนิ , ขาลาย , ครีมขาเรียว , ขาสวย , ขาขาว , aero , aeropostale , เสื้อ , เสื้อยืด , ขายส่งดอกไม้ , ขายส่งดอกมัม , ขายส่งดอกเบญจมาศ , เชียงใหม่ , มีตลอดทั้งปี , ราคาส่ง , ดอกสวย , สวนเชียงใหม่ , สวนดอกไม้ , atv , atvmotocross , atvmocyc , atvcar , mocyc , motocross , รถเอทีวี , สมเด็จวัดระฆัง , พิมพ์ใหญ่ , พระเครื่อง , สมเด็จ , พระมงคล , เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone แบตสํารอง , แบตสำรอง , แบตสํารองมือถือ , แบตเตอรี่สํารอง , เคส s4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , เคสs4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง , มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , sonicphone.com , ladyjj.com , ลงประกาศฟรี , ขายของมือสอง , ขายของออนไลน์ , โฆษณาฟรี , ลงประกาศฟรี ,คำค้นหา :   หมวดหมู่สินค้า :   จังหวัด :  
ซื้อ ขาย สินค้า
  - ประกาศฟรี
  - สมัครสมาชิก
  - ลืมรหัสผ่าน
  - เข้าระบบ
  - แก้ไขข้อมูลสินค้า
หมวดหมู่ยอดนิยม
  - คอมพิวเตอร์  | เครื่องใช้ไฟฟ้า
  - รถยนต์มือสอง
  - เสริมสวย สุขภาพ
  - มือถือ
  - ท่องเที่ยว ทัวร์
  - อสังหาริมทรัพย์
ข่าวอัพเดท
  - ดารา
  - กีฬา
  - การเมือง
  - อาชญากรรม
  - ต่างประเทศ
อื่นๆ
  - ติดต่อลงโฆษณา
  - ติดต่อเว็บไซต์

ยื่นแบบภาษี

© Copyright 2008-2014 MarketInThai.com. All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537